Better

world

THE BETTER WAY FOR

THE BETTER wORLD

เราคือ มืออาชีพ ในงานด้านไฟฟ้าแสงสว่าง

งานด้านการจราจร งานอำนวยความปลอดภัย บริการออกแบบ ผลิต จำหน่าย และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน

 • ไฟถนน
 • ไฟ High-Mast ไฟสนามกีฬา
 • ไฟประติมากรรม
 • ไฟสัญญาณจราจร
 • ป้ายจราจร
 • ราวกันอันตราย
 • สัญญาณไฟกระพริบ Solar Cell
 • ตีเส้นจราจร
 • รับเหมางานจราจรอื่น ๆ
 • อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยด้านจราจรทุกประเภท
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานจราจร
พันธกิจของเรา
 • มุ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับในความเป็นมืออาชีพในด้านติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งานจราจร รวมถึงจัดจําหน่ายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยด้านจราจรทุกประเภท
 • มุ่งเป็นบริษัทที่มีผลงานโดดเด่น และได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐ และเอกชน
 • มุ่งเป็นบริษัทที่ให้ความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า และเติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว
 • มุ่งเป็นบริษัทที่เน้นย้ำ จริยธรรม คุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ และรับผิดชอบต่อสังคม
วิสัยทัศน์ของเรา

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งานเกี่ยวกับไฟสัญญาณจราจร และงานอํานวยความปลอดภัยเกี่ยวกับอุปกรณ์และงานจราจร ทุกประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐ และเอกชน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม และความ รับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจ

คุณธนกฤต แก้วเจริญโรจน์

ประธานกรรมการบริษัท

คุณพนิตตา อร่ามพิบูลกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่ผ่านมา

บริษัท เบตเตอร์ เวิร์ลด ทราฟฟิค จำกัด มุ่งมั่น...สู่การเป็นผู้นำ ด้านงานไฟฟ้าแสงสว่างและความปลอดภัย บนท้องถนน ด้วยการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรม มาพัมนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดรับ กับแผนยุทศาสตร์ชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพสู่ " มาตรฐานสากล "

สินค้าและบริการ

Product & Service

ตู้ควบคุมไฟฟ้าภายใน และภายนอกอาคาร

เพื่อตอบสนองภาพรวมของการจราจร ควบคุมปริมาณรถ และการระบายสะสมของปริมาณรถในชั่วโมงเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องแม่นยำ โดยสามารถเลือกรูปแบบการทำงานได้ระหว่างการทำงานแบบกำหนดเวลาควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ที่ตู้หรือโดยศูนย์ควบคุมระยะไกล

สัญญาณไฟกระพริบ

ไฟจราจรกระพริบ โดยไฟสีเหลืองกระพริบนี้เป็นไฟที่ช่วยเป็นสัญญานให้รถชะลอความเร็วให้ช้าลง เพราะข้างหน้าอาจมีสิ่งกีดขวางหรือคนข้ามถนน เขตโรงเรียน มีสัตว์ข้ามถนน ซึ่งช่วยให้ผู้ขับขี้รถยนต์เกิดความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนที่ใช้การจราจรบนท้องถนนอีกด้วย

ไฟ High-Mast ไฟสนามกีฬา

เสาไฟถนนสูง, เสา HIGH MAST, เสาไฮแมส เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งร่วมกับโคมไฟสาดแสง โดยส่วนใหญ่นิยมใช้ติดตั้งบริเวณถนนตามแบบกรมทางหลวง, กรมโยธาธิการและผังเมือง, เทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ สวนสาธารณะ ลานเก็บสินค้า คลังสินค้า ท่าเรือ และลาดจอดรถ หรือสถานที่ตามที่ลูกค้าต้องการ

ไฟจราจร ไฟเตือนคนข้ามถนน

ไฟจราจร ไฟเตือนคนข้ามถนน โดยไฟสีเหลืองกระพริบนี้เป็นไฟที่ช่วยเป็นสัญญานให้รถชะลอความเร็วให้ช้าลง เพราะข้างหน้าอาจมีสิ่งกีดขวางหรือคนข้ามถนน เขตโรงเรียน มีสัตว์ข้ามถนน ซึ่งช่วยให้ผู้ขับขี้รถยนต์เกิดความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนที่ใช้การจราจรบนท้องถนนอีกด้วย

ไฟแสงสว่าง ไฟถนน ไฟประติมากรรม

สามารถติดตั้งภายนอกได้ ด้วยระดับกันน้ำกันฝุ่น IP65 โดยจะติดตั้งภายนอก เช่น ตามถนนเส้นหลักต่างๆ หรือถนนในหมู่บ้านจัดสรร, โรงแรม,รีสอร์ท,สนามกีฬา หรือมุมต่างๆตามบ้านหรืออาคารทั่วไป

ป้ายจราจรอัจฉริยะ

ป้ายจราจรอัจฉริยะด้วยจอภาพ LED ขนาดใหญ่ การประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือน การแจ้งเตือนเส้นทางจราจร,เหตุฉุกเฉินและเหตุร้ายต่าง ๆ การแจ้งข้อมูลสถานการณ์จราจร ระบบสามารถตั้งค่าความถี่ในการอัพเดทสถานะการจราจรได้ตามแต่ละช่วงเวลา ระบบสามารถแสดงและประเมินเวลาเดินทางไปสถานที่สำคัญใกล้เคียง เช่น แยกต่าง ๆ หรือแหล่งท่องเที่ยวได้

ระบบแจ้งเตือนและ ควบคุมไฟฟ้า (SSLAS)

อุปกรณ์แจ้งเตือนสถานะ สำหรับการเฝ้าระวังและควบคุมการเปิด-ปิดการทำงานระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนน หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถ รองรับการใช้งานในทุกๆ อุปกรณ์สื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet) หรือโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน(Smart phone)

งานจราจรอื่นๆ

งานป้ายจราจร ป้ายบอกทาง

ทำหน้าที่บอกทางและแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตรามกฎจราจรและลดอุบัติเหตุ ป้ายเหล่านี้มีความสำคัญต่อผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ควรมองข้ามและเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

เครือข่าย นวัตกรรมเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อความปลอดภัย

ระบบ Inbist คือ ศูนย์รวมระบบอัจฉริยะ ด้านงานไฟฟ้าแสงสว่าง เทคโนโลยี และความปลอดภัยบนท้องถนน โดยการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบการแจ้งเตือน ผ่านสัญญาณเครือข่ายไร้สาย เพื่อจัดการกับปัญหา เข้าตรวจสอบ และแก้ไขได้ทันท่วงที

Control Room

เบตเตอร์เวิร์ลด ได้มีห้อง Control Room ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่สำคัญให้กับองค์กร สามารถรับข้อมูลที่สำคัญจากทุกๆ จุดที่เราได้มีการติดตั้ง ทั้งระบบภาพและเสียง ระบบ Video Conference ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร และระบบการแจ้งเตือนของ Smart Device พร้อมใช้งาน และจอแสดงผลสามารถ ทำงานได้พร้อมกัน ตลอดเวลาทำให้มีการเปรียบเทียบ เพื่อพิจารณาตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดเหตุการณ์ แจ้งเตือนต่างๆ แสดงถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพการทำงานที่ทันท่วงที

และห้อง Control Room ของเรามีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีความสมบูรณ์ บทบาทหน้าที่ของศูนย์ควบคุม คือ การป้องกัน การระงับเหตุ การลดความสูญเสีย ทำให้เกิดสังคมที่ น่าอยู่ เป็น Smart Security และเป็นส่วนหนึ่งของ Smart City ในยุค 4.0

ผลงานที่ผ่านมาของ

THE BETTER World Traffic

ผลงานที่ผ่านมาของ

THE BETTER World Traffic

แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์ เวย์) กรมทางหลวง
หลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน หนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย
ปีที่ดำเนินโครงการ : 2564

งานจ้างเหมาติดตั้งตู้ควบคุมและอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูง (Surge Protection) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน หนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย

ผลงานที่ผ่านมาของ

THE BETTER World Traffic

แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต
บ้านบางโจ
ปีที่ดำเนินโครงการ : 2563

จ้างก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยก ถนนสาย ภก.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 402 - บ้านบางโจ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จำนวน 1 แห่ง

ผลงานที่ผ่านมาของ

THE BETTER World Traffic

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
ปีที่ดำเนินโครงการ : 2561

โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ผลงานที่ผ่านมาของ

THE BETTER World Traffic

ก่อสร้างและติดตั้งเสาพร้อมไฟส่องสว่าง
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
ปีที่ดำเนินโครงการ : 2561

กรมช่างโยธาทหารเรือ ก่อสร้างและติดตั้งเสาพร้อมไฟส่องสว่างลานจอดอากาศยาน พร้อมรื้อถอนของเดิม ภายในท่าอากาศยานอู่ตะเภาก่อสร้างและติดตั้งเสาพร้อมไฟส่องสว่างลานจอดอากาศยาน พร้อมรื้อถอนของเดิม ภายในท่าอากาศยานอู่ตะเภา ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

บทความ

ตำรวจอเมริกันใช้เอไอช่วยวิเคราะห์ภาพจากกล้องติดตัว

ซึ่งเป็นการยากที่บรรดาผู้บังคับบัญชาจะทำการตรวจสอบได้ แต่เทคโนโลยีระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ อาจช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้...

ญี่ปุ่นผุด ‘หน้าต่างแปลภาษา’ ช่วยต่างชาติไม่หลงทางในโตเกียว

ญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมือนหลุดมาจากการ์ตูนยอดนิยมของวัยเด็กหลายคนอย่างโดราเอมอน แนวคิดล่าสุด คือ หน้าต่างแปลภาษาอัตโนมัติ...

Philips เผยผลสำรวจการดูแลสุขภาพยุคใหม่ ต้องขับเคลื่อนด้วย AI และ Big Data

รอยัล ฟิลิปส์ (Royal Philips) เผยผลสำรวจครั้งล่าสุด พบการดูแลสุขภาพรูปแบบใหม่ เน้นเทคโนโลยีบิ๊กดาต้า (Big Data)...

ตลาดไฟฟ้าแสงสว่างเอเชียครองส่วนแบ่งโลก 45%

ผู้จัดการรายวัน 360 - “ดิ เอ็กซ์ซิบิส” เผยตลาดไฟฟ้าแสงสว่างทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 4.4 ล้านล้านบาท ในปี 63 โดยมีเอเชียครองส่วนแบ่งสูงถึง 45% จาก...

ไม่ว่าคุณจะจบสายงานอะไรมา
หรือน้องๆ ที่ต้องการฝึกงาน

หากมีความชอบด้านเทคโนโลยี ความอัจฉริยะ
และพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกัน

สนใจร่วมงานกับเรา ส่งรายละเอียดได้ที่

betterworldtraffic.hr@gmail.com

เบอร์ติดต่อ : 02-433-2642 ต่อ 21

ติดต่อเรา

บริษัท เบตเตอร์ เวิร์ลด ทราฟฟิค จำกัด

697 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.